۰-۳
تاريخ
۰۵ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۳
۱۲
۵
۱۴
۲
۰
۵۳,۲%
۵۰,۹%
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۳
۷
۲
۰
۴۶,۸%
۴۹,۱%
۵,۹
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمتی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دورودی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
علی‌نژاد
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فاتح
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌عباسی
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بدرقه
۷۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عباسی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کی‌شمس
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین