۳-۰
تاريخ
۰۲ آبان ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
۴
۲
۱۰
۰
۰
۳۶,۹%
۴۴,۸%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۱۱
۴
۱۶
۱
۰
۶۳,۱%
۵۵,۲%
۸,۰
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورمحمد
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دغاغله
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لطفی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خادم‌پور
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کرار
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هدایتیان
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان‌نژاد
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نت
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورافکن
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نژادمهدی
۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رفیعی
۷۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدزاده
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شوشتری
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلعتبری
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوسفی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین