۲-۲
تاريخ
۰۸ مرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی سیرجان
آمار کلی بازی
۲
۱۶
۶
۱۰
۱
۱
۵۰,۳%
۵۹,۲%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۸
۳
۱۵
۲
۰
۴۹,۷%
۴۰,۸%
۶,۴
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۳۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تبریزی
۱۱-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقاجانپور
۲۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زامهران
۱۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلامی
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۳-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ثاقبی
۶۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کلانتری
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جان‌ملکی
۴۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهرخانی
۷۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزازاد
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آل‌کثیر
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داوران
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
داودی
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین