۳-۲
تاريخ
۲۲ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۲
۰.۹۹
۱۱
۵
۱۴
۱
۰
۵۳,۱%
۴۸۳
۷۹,۱
۴۷,۴%
۶,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۳
۰.۹۰
۷
۳
۱۳
۱
۰
۴۶,۹%
۳۹۴
۷۹,۷
۵۲,۶%
۷,۴
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهیدست
۳۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بلبلی
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خشتان
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
امینی
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۱۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۳۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ر.محمود‌آبادی
۱۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کاظمی
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدادادی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین