۰-۱
تاريخ
۱۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدا فولاد خوزستان
آمار کلی بازی
۱
۳.۱۶
۲۲
۷
۱۴
۳
۰
۶۵,۵%
۶۲۵
۸۶,۲
۵۴,۰%
۷,۶
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۱۷
۵
۱
۸
۰
۰
۳۴,۵%
۲۶۸
۷۰,۹
۴۶,۰%
۵,۹
فولاد
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مرادیان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدریه
۵۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۱۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کولیبالی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجاریان
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۹۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آبشک
۱۳-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدزاده
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاتوسی
۱۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پریرا
۲۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
درخشان‌مهر
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. حردانی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین‌سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م ‌رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زارعی
۷۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باصفا
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رستمی
۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدالهی
۴۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین