۰-۲
تاريخ
۱۹ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۵۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۲
۱.۷۰
۱۰
۶
۱۱
۱
۰
۵۴,۴%
۴۴۰
۷۹,۸
۵۳,۵%
۷,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۰.۸۴
۸
۰
۱۷
۱
۰
۴۵,۶%
۳۴۰
۷۰,۶
۴۶,۵%
۶,۵
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۲۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقایی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.نعمتی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پاکدل
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مصطفی.ا
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۸۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین