۲-۱
تاريخ
۱۰ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۰:۵۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۱.۳۷
۱۵
۶
۹
۰
۰
۵۲,۹%
۴۱۲
۷۵,۰
۴۶,۴%
۶,۵
گل
امید گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
پاس
دقت پاس
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۰.۷۶
۳
۲
۱۳
۰
۱
۴۷,۱%
۳۶۷
۷۲,۲
۵۳,۶%
۷,۲
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کرمانشاهی
۲۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناییج‌پور
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۳۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انتظاری
۲۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۶-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۱۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوعذار
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میرجوان
۹۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایزدی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رابط
۴۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۵۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ناصری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بغلانی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین