۱-۱
تاريخ
۰۴ تیر ۱۴۰۰
زمان بازی
۱۹:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۱
۹
۴
۹
۲
۰
۵۷,۸%
۴۹,۶%
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۸
۴
۱۹
۱
۰
۴۲,۲%
۵۰,۴%
۶,۶
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پناهی
۱۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدبیگی
۳۲-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدادای
۷۰-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مارکوویچ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هوشمند
۶۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
احمدی
۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۴۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین