۱-۱
تاريخ
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام خمینی
آمار کلی بازی
۱
۵
۳
۱۲
۱
۰
۶۰,۳%
۴۹,۳%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۲
۲
۱۳
۰
۰
۳۹,۷%
۵۰,۷%
۶,۸
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجیدی
۲۰-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایران‌پوریان
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چراغعلی
۸۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقاخان
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
باقرپسند
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معبودی
۵۶-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قربانخانی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین