۱-۰
تاريخ
۰۳ خرداد ۱۴۰۰
زمان بازی
۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
۷
۴
۱۰
۰
۱
۴۰,۶%
۴۵,۳%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۱۲
۶
۱۱
۱
۰
۵۹,۴%
۵۴,۷%
۷,۶
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گروسیان
۷۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالدی
۵۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۲۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بغلانی
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امید حامدی‌فر
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زواری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یزدانی
۴-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
میلیچ
۳۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین