۰-۲
تاريخ
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
فولادشهر
آمار کلی بازی
۲
۸
۴
۱۸
۱
۰
۴۷,۴%
۴۷,۲%
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۰
۱۳
۲
۰
۵۲,۶%
۵۲,۸%
۶,۲
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گردان
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قنبری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۷-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۴۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حدادی‌فر
۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلطانی‌مهر
۶۶-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بیدوف‌
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شنانی
۱۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ماشین‌سازی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
م ‌رضایی
۴۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گردانی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقیان
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبادزاده
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رزاق‌پور
۱۳-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۱۴-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابوترابی
۳۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
قهرمانی
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین