۰-۲
تاريخ
۱۱ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۲
۱۶
۶
۱۲
۲
۰
۴۶,۳%
۵۸,۱%
۷,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۵
۲
۱۰
۰
۰
۵۳,۷%
۴۱,۹%
۶,۱
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضایی
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۱۶-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-CB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س.فلاح
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۱۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
کوشکی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنگرز
۲-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ساکی
۳۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طیبی
۲-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبداله‌زاده
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیت‌سعید
۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعت‌زاده
۱۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خالقی‌فر
۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زواری
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نصاری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرهادی
۲۴-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین