۲-۱
تاريخ
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۱
۷
۲
۱۸
۳
۰
۴۸,۶%
۵۱,۲%
۶,۸
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۱۲
۷
۱۴
۳
۰
۵۱,۴%
۴۸,۸%
۷,۷
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مسلمان
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
اخباری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مسلمی‌پور
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۱۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباس‌زاده
۲۳-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فخرالدینی
۳۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۷۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۹۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین