۱-۰
تاريخ
۰۴ بهمن ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۰
۱۶
۵
۱۷
۳
۰
۵۶,۵%
۴۹,۶%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
۵
۱
۱۸
۵
۰
۴۳,۵%
۵۰,۴%
۷,۴
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۱۱-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رضاوند
۸۸-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فلاح
۷۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
منادی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گرامی
۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۶۶-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۱۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۱۱-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
جباری
۱۵-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حیدری
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین