۵-۰
تاريخ
۰۱ اسفند ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۴۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی سیرجان
آمار کلی بازی
۰
۱۲
۴
۲۱
۲
۱
۵۰,۸%
۴۹,۰%
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۵
۱۲
۸
۱۵
۰
۰
۴۹,۲%
۵۱,۰%
۸,۷
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۷۷-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۱۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۴-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
س. صادقی
۲۱-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمود‌آبادی
۱۳-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
افراز
۲۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانخانی
۷۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آرتا
۵۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
لک
۸۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سرلک
۱۰-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۴-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عبدی
۱۶-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۲۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌خانی
۹-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۵-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۸-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین