۰-۰
تاريخ
۲۲ آذر ۱۳۹۹
زمان بازی
۱۵:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
۸
۵
۱۸
۱
۰
۵۰,۹%
۴۰,۷%
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۸
۲
۱۵
۱
۰
۴۹,۱%
۵۹,۳%
۶,۸
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۵-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بابایی
۸۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورامینی
۱۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۶۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۹-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۷۷-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
روستایی
۱۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاتمی
۲۴-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جدی
۲-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
آلومینیوم اراک
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
پورحمیدی
۳۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آریاکیا
۱۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمان‌زاده
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
توکلی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفات
۳۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ربیع‌خواه
۱۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۶-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌نژاد
۱۳-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۷-RAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقرپسند
۱۱-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پاکدل
۹-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هوشمند
۶۸-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-ST
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۱۰-AM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوری
۸-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین