۲-۱
تاريخ
۰۳ مرداد ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۱
۱۴
۴
۱۱
۱
۰
۴۹,۳%
۵۹,۳%
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
۸
۳
۲۰
۳
۰
۵۰,۷%
۴۰,۷%
۷,۱
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۸۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نورمحمدی
۳-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
زبیدی
۸۰-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سینگ
۷۴-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۹-Target1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رادوشویچ
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ج. حسینی
۴-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عبدی
۱۶-RS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
عالیشاه
۲-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. حسینی
۳۸-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
روستایی
۲۰-LS
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌پور
۲۶-LCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین