۰-۰
تاريخ
۲۷ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
پاس قوامین
آمار کلی بازی
۰
۱
۰
۱۵
۱
۰
۴۵,۷%
۵۳,۳%
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
۹
۱
۲۲
۲
۰
۵۴,۳%
۴۶,۷%
۷,۰
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
فلاح‌زاده
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شفیعی
۴۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-RDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۴-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-CM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیاب
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
آقاخان
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دره
۱۸-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
پیکان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
هایراپتیان
۳۰-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ستاری
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسوی
۵-LCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۱۴-RCB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۹۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خدابنده‌‌لو
۷۷-RCM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علی‌محمدی
۱۷-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قادری
۱۳-DM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امام‌علی
۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صالحی
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مغانلو
۷۰-Target2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
واسعی
۱۰-LAM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمودی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LDM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کوشکی
۸۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین