۰-۰
تاريخ
۲۷ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
معصومی
۶۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۶-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نفت مسجدسلیمان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۹۹-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ملکیان
۷۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی
۸۸-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۶۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیزاده
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
صادقی
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۸۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
الجبوری
۷۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرجوان
۹۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عیدی
۲۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نقی‌زاده
۱۴-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۲۱-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۱۹-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رستمی
۴-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین