۱-۱
تاريخ
۲۱ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۱:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطلق‌زاده
۸۸-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
نساجی
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حقیقی
۸۸-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ممشلی
۵-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۸-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیژن
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ماهینی
۲۳-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میری
۱۹-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عاشوری
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زامهران
۲۷-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نظری
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جعفری
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باقری
۹۱-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
باباگلی
۲۶-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقانی
۱۲-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین