۰-۲
تاريخ
۱۴ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی
۲۰:۱۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۹
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آزادی
۱۶-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۳۶-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
دریس
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غبیشاوی
۱۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جبیره
۲۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تهامی
۳۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین