۱-۰
تاريخ: ۰۸ تیر ۱۳۹۹
زمان بازی: ۲۰:۱۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: یادگارامام
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  مظاهری
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیموری
  ۱۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمی
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خانزاده
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فخرالدینی
  ۶۹-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسدی
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایمانی
  ۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاجی‌صفی
  ۲۸-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهری
  ۸-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تیکدری‌نژاد
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انصاری
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میمبلا
  ۲۳-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آزادی
  ۱۶-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شکاری
  ۱۷-SS2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حقیقی
  ۸۸-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ماهینی
  ۲۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زامهران
  ۲۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۷-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر