۱-۳
تاريخ
۰۸ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۸:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
آزادی
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
پرسپولیس
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رادوشویچ
۴۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نادری
۲۸-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کنعانی‌
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خلیل‌زاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شیری
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوراللهی
۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کامیابی‌نیا
۱۱-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ترابی
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رسن
۵-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
امیری
۱۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیپور
۷۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اوساگونا
۹۹-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۸۸-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عالیشاه
۲-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شهر خودرو
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
رحمتی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرامرزی
۲۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نعمتی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مرادمند
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فرجی
۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاسمی‌نژاد
۹-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نبی‌زاده
۸۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ا. صادقی
۸-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سیف‌اللهی
۸۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خراسانی
۷۶-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهربان
۱۱-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قاضی
۹۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طاهران
۲۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسلاووف
۶۷-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین