۰-۱
تاريخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: امام علی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  بشاگردی
  ۱۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۲-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶۰-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورعلی
  ۸۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۷-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۸-SS1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شاکری
  ۲۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۹-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رنجبری
  ۱۰-CF1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گلزاری
  ۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حسینی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میلیچ
  ۳۳-LWB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بودوروف
  ۲۰-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چشمی
  ۴-CB2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دانشگر
  ۷۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غفوری
  ۲۱-RWB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ع. کریمی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریگی
  ۶۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رضاوند
  ۸۸-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قائدی
  ۱۰-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مطهری
  ۷۲-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اسماعیلی
  ۸-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بلبلی
  ۸۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غلامی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر