۰-۱
تاريخ
۰۸ اسفند ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۰۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
امام علی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
علیاری
۲۲-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
وکیا
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زنده‌روح
۶۰-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منشا
۹۸-SS1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاکری
۲۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گلزاری
۶-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میلیچ
۳۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بودوروف
۲۰-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریگی
۶۶-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مطهری
۷۲-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بلبلی
۸۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین