۱-۲
تاريخ
۱۱ بهمن ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۵:۱۸
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
یوری
۱۵-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فخرالدینی
۶۹-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حمزاوی
۲۰-CF
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شکاری
۱۷-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
ذوب آهن
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
خلیل
۲۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیم‌زاده
۶۱-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدی‌مهر
۱۷-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌پور
۹۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بوحمدان
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
هخامنش
۱۵-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پهلوان
۱۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
منظمی
۳۳-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی‌فر
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بیدوف‌
۱۸-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
درخشان‌مهر
۲۴-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حق‌دوست
۷۴-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین