۰-۵
تاريخ
۲۸ آذر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۲۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
نقش جهان
آمار کلی بازی
۵
--
--
--
--
--
--
--
۸,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۱
سپاهان
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
نیازمند
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهدی‌زاده
۶۶-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گولسیانی
۳۰-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میرزایی
۱۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شهباززاده
۹-AM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کومان
۷۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیانی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محبی
۲۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۱۰-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کیروش
۸۸-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قربانی
۲۵-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۲۱-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۳۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
شاهین
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
ماکسیم
۲۵-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
لوکا
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌تبار
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نوروزی‌فرد
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نجفی
۴۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
موسی‌زاده
۱۴-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بارانی
۷۷-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۲۴-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بحرانی
۹-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مالکی
۲۱-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سالاری
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دهقان
۷۶-AM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کریمی
۹۹-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۱۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین