۰-۰
تاريخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید بهنام محمدی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  فرعباسی
  ۳۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۳۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۶۶-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طیبی
  ۲-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عیدی
  ۲۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نقی‌زاده
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲۱-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۱۱-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میرجوان
  ۹۰-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  الجبوری
  ۷۰-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رستمی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جانفزا
  ۹-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حقیقی
  ۸۸-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سرلک
  ۶-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معصومی
  ۶۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-SS2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دهقانی
  ۱۲-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۴۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LWB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر