۴-۰
تاريخ
۲۹ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۶:۴۵
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
شهدای شهر قدس
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۰
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۴
--
--
--
--
--
--
--
۷,۶
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۳۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی عیدی
۲۵-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جباری
۱۵-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۱-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۲۹-CF3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
استقلال
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
حسینی
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زکی‌پور
۳-LWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
چشمی
۴-CB2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دانشگر
۷۰-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غفوری
۲۱-RWB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ع. کریمی
۶-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رضاوند
۸۸-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسماعیلی
۸-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعیان
۲۳-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قائدی
۱۰-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آقایی
۹۹-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ف. باقری
۱۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دیاباته
۷-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین