۰-۱
تاريخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر: ۱۲۰۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۹
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  سالاری
  ۱۳-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  اهل‌شاخه
  ۴۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ناصری
  ۷۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حنفی
  ۷۲-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۲۰-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آل‌کثیر
  ۷-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رحمانی
  ۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مومنی
  ۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر