۰-۱
تاريخ
۱۲ مهر ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر
۱۲۰۰
ورزشگاه
تختی آبادان
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۵,۹
صنعت نفت
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
سالاری
۱۳-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
کعبی
۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اهل‌شاخه
۴۴-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
قریشی
۲۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ناصری
۷۷-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حنفی
۷۲-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلمانی
۲۵-LM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
احمدی
۲۰-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ریکانی
۱۰-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جهانی
۱۱-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آل‌کثیر
۷-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مجدمی
۲۳-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رحمانی
۹-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مومنی
۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
سایپا
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
گوهری
۳۴-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نیک‌خوی
۳-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سهرابیان
۱۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریعتی
۶-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
محمدفرد
۲-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شاه‌علی‌دوست
۴-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
غلامعلی‌بیگی
۱۴-DM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
عباسیان
۲۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شریفی
۱۱-RM
-- -- -- -- -- -- -- -- --
مهری
۲۹-ST3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رمضانی
۱۰-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمانی
۳۲-ST1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسین‌زاده
۹-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جلالی
۳۳-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین