۰-۱
تاريخ
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
زمان بازی
۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر
۰
ورزشگاه
یادگارامام
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۲
تراکتور
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
مظاهری
۱-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیموری
۱۴-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سلیمی
۴-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
خانزاده
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
تیکدری‌نژاد
۷۰-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
اسدی
۹-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
شجاعی
۷-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حاجی‌صفی
۲۸-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
سوگیتا
۲۴-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
دژاگه
۲۱-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
انصاری
۱۰-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
میمبلا
۲۳-AM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
فورچون
۱۳-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ایمانی
۶-DM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین
گل گهر
# بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
بشاگردی
۱۲-GK
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورهاشم
۱۷-LB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
حسینی
۳-CB1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
ابراهیمی
۵-CB3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
طرهانی
۴-RB
-- -- -- -- -- -- -- -- --
نامور
۱۴-CM1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
پورعلی
۸۸-DM2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جانسون
۲۱-CM3
-- -- -- -- -- -- -- -- --
آشوری
۷۰-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
بایرامی
۹-ST2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
برزای
۷-RW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
جفرسون
۸۹-CF1
-- -- -- -- -- -- -- -- --
رنجبری
۱۰-CF2
-- -- -- -- -- -- -- -- --
زبیدی
۱۸-LW
-- -- -- -- -- -- -- -- --
گل
پاس گل
گل به خودی
کارت زرد
کارت قرمز
اخراج با کارت زرد دوم
تعویض (ورود به زمین)
تعویض (خروج از زمین)
مهار پنالتی
از دست دادن پنالتی
بهترین بازیکن زمین