۰-۰
تاريخ: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمان بازی: ۲۱:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۲
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ساکی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرانکو
  ۱۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غبیشاوی
  ۱۴-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بالوتلی
  ۸۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیدیکوف
  ۱۹-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حسینی
  ۲۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سهرابیان
  ۱۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منتظری
  ۳۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دانشگر
  ۷۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غفوری
  ۲۱-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چشمی
  ۴-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ع. کریمی
  ۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاتوسی
  ۵-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قائدی
  ۲۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایسما
  ۲۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منشا
  ۹۰-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تبریزی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ر. باقری
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعیان
  ۲۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر