۲-۱
تاريخ: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۹
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  توتادزه
  ۷۷-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۲۰-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هخامنش
  ۶۹-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عابدینی
  ۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرانکو
  ۱۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غبیشاوی
  ۱۴-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بالوتلی
  ۸۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  احمدی
  ۲۰-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر