۱-۰
تاريخ: ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
زمان بازی: ۱۵:۳۰
تعداد تماشاگر: ۷۰۰
ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۸
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  امینی
  ۲۷-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاسمی
  ۱۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  موسوی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حق‌وردی
  ۲۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ووکسویچ
  ۱۵-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۹۹-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  رحمانی
  ۱۴-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ثاقبی
  ۴۵-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مومنی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  واسعی
  ۷۰-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاضی
  ۱۱-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  باتیستا
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  امام‌علی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نریمان‌جهان
  ۷۷-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر