۱-۳
تاريخ: ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۹:۱۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی آبادان
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۱
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گردان
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلمانی
  ۲۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کعبی
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قریشی
  ۲۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ساکی
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریکانی
  ۱۰-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مجدمی
  ۲۳-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرانکو
  ۱۶-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهامی
  ۳۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جهانی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بالوتلی
  ۸۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جبیره
  ۲۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غبیشاوی
  ۱۴-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  هخامنش
  ۶۹-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  طهماسبی
  ۶۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۲۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نصاری
  ۸-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شادکام
  ۷۵-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاداش
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاپی
  ۸۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عسکری
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میداودی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر