۲-۲
تاريخ: ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۹:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: تختی جم
آمار کلی بازی
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۲
--
--
--
--
--
--
--
۶,۶
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  گوهری
  ۳۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ستاری
  ۳۳-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نورمحمدی
  ۳-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شبانی
  ۷۶-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گودرزی
  ۹۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  انتظاری
  ۲۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورامینی
  ۱۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آهنی
  ۹۶-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیف‌اللهی
  ۸۸-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نوری
  ۱۴-SS1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیاری
  ۲۴-CF3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدفر
  ۹۹-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حاتمی
  ۲۱-CF1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  یحیی‌زاده
  ۷۷-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  صادقی
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربان‌زاده
  ۶۹-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سلیمانی
  ۵-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تهی‌دست
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  لطفی
  ۲۷-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدوی
  ۱۱-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ربیع‌زاده
  ۳۷-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فردوسی
  ۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شنانی
  ۱۴-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بایرامی
  ۱۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غلامی
  ۹۹-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدیاری
  ۲۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ابراهیمی
  ۸-AM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نزهتی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر