۰-۳
تاريخ: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۳۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: امام رضا
آمار کلی بازی
۳
--
--
--
--
--
--
--
۷,۱
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۳
بهترین عملکرد فردی
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  بهزادی
  ۱۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  منصوری
  ۳۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نعمتی
  ۳-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مرادمند
  ۴-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقاجانپور
  ۲۴-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ریگی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ا. صادقی
  ۸-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قاسمی‌نژاد
  ۹-LM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  س. صادقی
  ۲۱-RM
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  برزای
  ۲۷-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهربان
  ۱۱-ST1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌خانی
  ۹۰-ST3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زامهران
  ۱۷-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  چوچو
  ۲۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  طهماسبی
  ۶۴-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خدایی
  ۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  بیژن
  ۴-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  حسینی
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  وکیا
  ۴۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علیزاده
  ۶۶-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  صادقی
  ۲۰-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نصاری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  طاهری
  ۲۵-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آفاقی
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پاداش
  ۹۹-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  غلامرضاپور
  ۱۴-AM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شریفات
  ۷-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میداودی
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر