۰-۰
تاريخ: ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۸:۰۰
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: بنیان دیزل
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۷
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۵
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  حیدری
  ۱۲-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  معبودی
  ۵۶-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کنعانی‌
  ۶-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زاهدی
  ۲۶-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهدی‌زاده
  ۲۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  مهری
  ۸۸-DM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  زنده‌روح
  ۶۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۱۱-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خرم‌الحسینی
  ۴۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  یوسفی
  ۱۳-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  خالقی‌فر
  ۱۰-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سیدی
  ۸-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  تاییدی
  ۵۹-SS2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کویتونگو
  ۳۳-ST2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۵۰-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  نظری
  ۹-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عاشوری
  ۸-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عباس‌زاده
  ۳۳-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر