۰-۰
تاريخ: ۱۶ فروردین ۱۳۹۸
زمان بازی: ۱۷:۴۵
تعداد تماشاگر: ۰
ورزشگاه: شهید وطنی
آمار کلی بازی
۰
--
--
--
--
--
--
--
۶,۴
گل
شوت
شوت در چارچوب
خطا
کارت زرد
کارت قرمز
مالکیت توپ
موفقيت در نبردها
نمره متریکا
۰
--
--
--
--
--
--
--
۷,۰
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  لک
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ممشلی
  ۵-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شیری
  ۱۸-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  گولسیانی
  ۵۰-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  فرجی
  ۳-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبدی
  ۶-DM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آبشک
  ۱۳-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آشوری
  ۷۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  سینگ
  ۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  میری
  ۱۹-AM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۱۷-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  دافه
  ۲۱-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شجاعی
  ۲۰-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  عبداله‌زاده
  ۱۵-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر
 • # بازیکن لمس توپ دقت پاس شوت شوت در چارچوب پاس کلیدی عملکرد دفاعی رویداد های کلیدی امتیاز
  نیازمند
  ۱-GK
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  آقایی
  ۷-LB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  یزدانی
  ۹۹-CB1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  پورقاز
  ۵-CB3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  جعفری
  ۲-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کریمی
  ۲۱-CM3
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کیانی
  ۶-DM2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  کومان
  ۷۷-CM1
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  محمدی
  ۱۰-RW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  شهباززاده
  ۹-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  قربانی
  ۲۵-CF2
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  علی‌محمدی
  ۱۷-LW
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
  ایران‌پوریان
  ۲۰-RB
  -- -- -- -- -- -- -- -- --
 • گل
 • پاس گل
 • گل به خودی
 • کارت زرد
 • کارت قرمز
 • اخراج با کارت زرد دوم
 • تعویض (ورود به زمین)
 • تعویض (خروج از زمین)
 • از دست دادن پنالتی
 • مهار پنالتی
 • بازیکن برتر